geef voetbal kado

Picture

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Dit kan het gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of doordat de aangeleverde informatie gevoelig is voor verandering.

Hoewel wij er alles aan doen de informatie op onze website up-to-date en compleet te houden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaan is door de verstrekte informatie op onze website www.Voetbalkadocard.nl
Voetbalkadocard heeft geen invloed op de content van doorgelinkte websites, wij aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele verantwoording.

De informatie op deze website kan te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Voetbalkadocard worden verwijderd of gewijzigd.

Voorwaarden Voetbalkadocard

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en gebruikers van Voetbalkadocard. Door aanschaf en of gebruik, aanvaardt de houder van een Voetbalkadocard de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn aan verandering onderhevig. De laatste versie geldt en kan te allen tijde worden geraadpleegd op www.voetbalkadocard.nl

Voetbalkadocard inleveren
Voetbalkadocard kan worden ingeleverd op een dag naar keuze bij een van de aangesloten acceptanten van Voetbalkadocard. De acceptanten worden op onze website vermeld. Acceptanten behouden zich het recht voor om verzilveringen te weigeren.

Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief eventuele extra bestedingen. Op Voetbalkadocard is geen BTW van toepassing.

Verlies
Bij verlies, diefstal en / of beschadiging van de Voetbalkadocardkaart waardoor deze niet meer bruikbaar wordt geacht, keert Voetbalkadocard geen nieuwe kaart uit. De ontvanger dient de Voetbalkadocard zorgvuldig te bewaren.

Geldigheid

Voetbalkadocard is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Voetbalkadocard dient voor het einde van deze geldigheidstermijn te zijn ingewisseld bij een acceptant.  Na het verstrijken van de periode van 5 jaar kan de ontvanger de cadeaukaart niet langer omwisselen in de tegenwaarde in geld.  Aan het omwisselen van de cadeaukaart zijn administratieve kosten verbonden. Deze kosten bedragen 15 euro per cadeaukaart. De kosten worden in mindering gebracht op het bedrag dat Voetbalkadocard aan u uitkeert.  De ontvanger zal indien hij gebruik wenst te maken van zijn recht om het tegoed op zijn cadeaukaart om te wisselen in de tegenwaarde in geld, dit aanvragen via klantenservice@voetbalkadocard.nl

Speciale actie cadeaukaart
Cadeaukaarten die zijn verstrekt en verwijzen naar speciale actie cadeaukaart algemene voorwaarden, kunnen niet worden omgewisseld in de tegenwaarde in geld. Voorbeeld van een speciale actie cadeaukaart is de Eredivisie Vriendenloterij Voetbalkadocard.

Rechten
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld, mag niets van deze website of van andere uitgaven van Voetbalkadocard worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Voetbalkadocard.

Aansprakelijkheid
Voetbalkadocard verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op deze website en in de uitgaven van Voetbalkadocard. Voetbalkadocard kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe, indirecte of incidentele schade die volgt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of een van de uitgaven van Voetbalkadocard. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Externe links
Voetbalkadocard kan hyperlinks bevatten naar externe partijen. Dergelijke hyperlinks zijn alleen als verwijzing of ter informatieverschaffing voor u opgenomen. Voetbalkadocard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze externe websites.